Delený nízkoteplotný systém Daikin Altherma2018-10-22T15:21:18+00:00

  Project Description

  Nízkoteplotné tepelné čerpadlá

  Nízko energetické:

  • Integrovaná vnútorná jednotka samostatne stojaca typu “všetko v jednom”
   vrátane zásobníka na teplú vodu
  • Energeticky účinný vykurovací systém založený na technológii tepelného
   čerpadla vzduch – voda
  • Dokonale sa hodí pre nové budovy ako aj pre nízkoenergetické domy
  • Najlepšie sezónne účinnosti, ktoré poskytujú najvyššie úspory
   prevádzkových nákladov
  • Flexibilná konfigurácia s ohľadom na vykurovacie telesá