Čističky vzduchu2017-04-11T08:57:15+00:00
2018-11-02T12:06:55+00:00

MC 70L

MC 70L 503 € s DPH Čistička vzduchu MC 70l zabezpečuje čistenie vzduchu a zvyšuje kvalitu vzduchu s technológiou Daikin Streamer. Na základe pachových a prachových senzorov vyhodnocuje stupeň znečistenia vzduchu a automaticky

[ULWPQSF id=4012]